Kaleblokbims A.Ş. olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımızın, ilişki kurduğumuz paydaşlarımızın, içinde bulunduğumuz çevrenin ve ülkemizin çıkarlarını en üst seviyeye taşımak temel amacımızdır. Dünya klasında üretim anlayışıyla, her alanda olduğu gibi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında da proaktif yaklaşımıyla, güvenli çalışma alanlarının oluşturulması ve iş güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS 45001) yönetim sistemini kullanarak sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflenmektedir.

Kaleblokbims A.Ş.’de İş Sağlığı ve Güvenliği açısından;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirleyerek kontrol altına almayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal mevzuatı ve müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve uygun şekilde faaliyet göstermeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş OHSAS 45001 yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi,
  • Sürekli iyileşmeyi sağlamak üzere yönetim sistemini, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirmeyi,
  • Tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi,
  • Tedarikçilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmayı,
  • Tüm çalışanların katılım ve danışma hakkının sağlanmasını taahhüt etmiştir.