İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ

Motivasyonu yüksek, kurum imajını koruyan ve yükselten, yenilikçi çalışmaları ön plana çıkaran, hizmete önem veren ve işini bir bütünün parçası olarak gören nitelikli insan kaynağını oluşturmak.

İNSAN KAYNAKLARI MİSYONUMUZ

Teşekkülün amaç ve stratejilerini gerçekleştirecek insan kaynağını plânlamak, eğitmek, personel iş ve işlemlerini optimum düzeyde gerçekleştirmek, konusunda uzmanlaşmış, kurumu temsil yeteneği olan ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen, özgüveni yüksek personele sahip olmak.

KALEBLOKBİMS İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Kaleblokbims’in insan kaynakları temel politikası; ilgili mevzuatlar ve belirlenen politikalar çerçevesinde “ verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak çalışmak ” ilkesi etrafında şekillenmektedir. Kaleblokbims; çağdaş ve yenilikçi kurumsal yapısını geliştirerek konusunda uzmanlaşmış ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen çalışanlara sahip olmayı stratejik amaç olarak benimsemiştir.

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM POLİTİKASI

Konusunda uzmanlaşmış ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen çalışanlara sahip olabilmek için yetkinlik artırmak ve daha üst görevlere hazırlamak amacıyla verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak; hizmet içi eğitimler düzenlemek.

İNSAN KAYNAKLARI TEMEL İLKELERİMİZ

1) Görevin özelliğine uygun personelin niteliklerini belirlemek ve atama işlemlerini gerçekleştirmek,

2) Personelin iş yapma yeteneğinin, girişimciliğinin, başarı ve çabasının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri belirlemek ve alınmasını sağlamak,

3) Personelin, etik değerler ve etik davranış ilkeleri ile verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını ve kuruma bağlılığını teşvik etmek,

4) Personeli ilgilendiren konularda personeli zamanında bilgilendirmek,

5) İnsan Kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek. şekliyle güncellenmesi…….