Kale Blok Bims OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Şirketimizin 2021-2022-2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısı 07.05.2024 tarihinde saat 10:00'da Şirket Merkezinde yapılacak olup kamuoyuna saygı ile duyurulur.

GÜNDEM:

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3-Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021-2022-2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4-2021-2022-2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021-2022-2023 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
6-2021-2022-2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi.
8-Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9-Dilek ve görüşler.
10-Kapanış.