Kaleblokbims, hızla tükenmekte olan doğal kaynaklarla birlikte, günümüzde önemi gittikçe artan doğa ve çevrenin; gelecekte bizden sonraki nesillere bırakılacak en önemli hazinelerden biri olduğuna inanmaktadır.


Doğal çevrenin korunup geliştirilmesi ve yarınlara daha yaşanabilir bir çevre bırakabilme bilinciyle hareket ederek, tüm üretimsel ve aksiyonel süreçlerinde çevreye verilebilecek olası zararları minimize ederek hareket eden Kaleblokbims, çevre bilincini kitlelere yayma adına da önemli çalışmalara imza atmaktadır.


Bu doğrultuda Kaleblokbims olarak çevre politikamız;


• Isı ve Ses Yalıtımlı
• Doğal
• Hafif
• Yangına Dayanıklı
• Özel işçilik gerektirmeyen
• Nem dengeler
• Ekonomik
• Depreme dayanıklı
• 4 mevsim yalıtımlı ürünler üretmektir.


Kaleblokbims olarak çevre ile ilgili temel düşüncemiz; ürettiğimiz hafif yapı elemanları ve diğer ürünlerimizde enerji verimliliğini ön planda tutup, çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlanarak geliştirilmesi, geliştirilecek yeni ürünler ve faaliyetlerle ilgili çevresel etkenleri kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimliliği önceliğinde teknoloji ve uygulamaları tercih etmek, doğayı koruyacak ve ekolojik dengeye pozitif katkı sağlayacak çevreci projeleri hayata geçirmek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinde öncü ve örnek olmak ve tüm bu prensipleri, ülkemize ve dünyaya yaymaktır.