Türkiye’nin lider Bims üreticilerinden Kaleblokbims A.Ş., yapı sektöründeki büyük etkisi olan ve farklı görevler üstlenen ürünleri ile toplumun her kesimine, yapı sektörünün her noktasına dokunmaktadır. Bu yalın gerçekten hareket eden Kaleblokbims A.Ş. , sosyal sorumluluk faaliyetlerini kurumsal kimliğinin önemli bir tamamlayıcısı olarak görmektedir.

Kaleblokbims A.Ş. gerek yapıların dayanıklılık ve yalıtım seviyesini yükseltmek gerekse toplum için mukavemetli ve kalıcı yapılar üretilmesi amacıyla, sosyal sorumluluk faaliyetleri hayata geçirmekte, gerçekleştirdiği işbirlikleri aracılığıyla yapısal gelişim faaliyetlerini kararlı bir şekilde desteklemektedir. Kaleblokbims A.Ş.’de sistematik ve planlı bir yaklaşımla yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin odağında gönüllülük yer almaktadır.

Kaleblokbims A.Ş., özel sektörde kurumsal gönüllülüğün yaygınlaştırılması, bunun sürdürülebilir ve sistematik olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.