Bims Nerelerde Kullanılır?

Pomza farklı endüstri dallarında yaygın kullanım imkanı bulmaktadır. Pomzanın kullanıldığı başlıca endüstri dalları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

İnşaat yapı endüstrisinde, 

Tekstil endüstrisinde,

Ziraat, tarım endüstrisinde,

Kimya endüstrisinde,

Kişisel bakım-kozmetik endüstrisinde,

Sağlık ve diğer endüstri dalları,

Ayrıca, son yıllarda yapılan araştırmalarda kimya endüstrisinde zeolit yapımında, DNA ekstraksiyonunda, atık su arıtımında, kataliz üretiminde kullanım olanakları bulmuştur.