Haberler

MİLLİYET GAZETESİ 23.10.2016

MİLLİYET GAZETESİ 23.10.2016

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SN. ETHEM TANRIVER'İN MİLLİYET GAZETESİNE VERDİĞİ RÖPORTAJ DA SEKTÖRE DAİR DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

1. İnşaat sektöründe hafif yapı elemanlarına verilen önemin artmasının nedenleri nelerdir? Pomza ve perlit kullanımının avantajlarını anlatır mısınız?

  •  İnşaat sektöründe hafif yapı elemanlarına verilen önemi, hafif yapı elemanlarının(pomza,perlit vb. ) avantajlarını açıklarsak  arz etmiş oluruz.Hafif yapı malzemeleri kullanarak binaların ölü yükünü % 67 oranında azaltmak mümkündür. Hafif yapı malzemelerinin kullanıldığı binalarda işçilik maliyetleri düşüktür, duvar örme ve sıva işçiliği büyük oranda azaldığı görülmektedir. Yapı malzemelerinin ısı İletkenliği, enerji tasarrufu yönünden çok önemlidir. Hafif yalıtımlı yapı malzemeleri kullanarak binaların ısınma (soğutma) maliyetleri % 50 oranında azaltabilmektedir. Hafif yapı malzemeleri kullanılarak birim zamanda örülen duvar ve yapılan sıva miktarları fazla olduğundan işçilik maliyetleri de düşüktür. Hafif yapı malzemeleri çevre dostu malzemelerdir. Karbon salınımı sıfıra yakındır. Çevreye hiçbir zararlı atık bırakılmıyor, blokları geri dönüşüm imkanı vermektedir, bu yüzden eski ürünler veya deform olanlara çöp olarak bırakılmıyor, hammadde olarak kullanılıyor  Hafif yapı malzemeleri kullanarak % 50 den fazla yakıt tasarrufu yapılması çevre kirliğinin aynı oranda önlenmesidir. Bu ve daha birçok nedenden dolayı inşaat sektöründe hafif yapı elemanlarına verilen önem gün geçtikçe artmaktadır.

2. Pomzanın volkanik bir kayaç olduğunu ve Türkiye'nin dünya pomza rezervinin yaklaşık yüzde 40'ına sahip olduğunu biliyoruz. Bu volkanik kayacın inşaat malzemesi olana kadar geçen üretim süreciyle ilgili bilgi verir misiniz?

  • Pomza madeni, maden ocağından kazılmak suretiyle, kamyonlara yüklenir. Endüstriyel önem taşıyan yataklardan açık işletme metodu ile üretilen pomza madeni, kamyonlar ile Bimsblok üretim süreci için fabrikaya nakledilir. Fabrikada uygun kırma-elemesi sistemlerinde boyut küçültülerek sınıflandırılır ve bimsblok agregası haline dönüştürülür. Boyutlandırılmış olarak ayrı ayrı silolara nakledilir. Bimsblok üretim sistemi, tamamen bilgisayar otomasyonlu robot teknolojisi ile donatılmış olan mekanize bir sistemle, silolarda toplanan bims agregası ve bağlayıcı olarak çimentonun su ile homojen olarak karıştırılması için miksere alınır.Oluşturulan karışım, yüksek basınç ve vibrasyon altında kalıplara preslenir. Kalıp içerisinde istenen şekle giren Bims, paletler, elevator ve taşıyıcı robot aracılığıyla kamaralardaki raflara yerleştirilir. Bimsbloklar istenen dayanıma ulaştıktan sonra, yine taşıyıcı ve istifleyici robot (forklift) vasıtası ile stok alanına sevk edilir. Bimsblok üretiminde malzemelerin alınması, basınç ve vibrasyon miktarları gibi değişkenler tamamen bilgisayar ünitesince belirlenerek uygulanmaktadır. Üretimin her aşamasında, tamamen bilgisayarlı otomasyon söz konusudur.

3. Özellikle Erzurum gibi soğuğuyla ünlü bir kente izolasyonun önemini anlatır mısınız?

  • Uygun yöntemlerle yapılacak izolasyon, ısınma veya serinleme amacıyla yaptığımız harcamalardan ortalama % 50 tasarruf ederek yazın serin kalmaya kışın daha iyi ısınmaya imkan sağlar. Dengeli oda sıcaklıkları yaratarak konforlu ve sağlıklı mekanlar oluşturur. Evlerde küflenme, siyah leke ve mantar oluşmasına neden olan yoğuşmayı(terlemeyi) önler. Isı yalıtımıyla ayrıca yakıt tüketimi ve dolayısıyla atık gazlar azaltılarak çevrenin korunmasına katkıda bulunulur.

4. Pomza ve perlit  inşaat dışında hangi endüstrilerde kullanılıyor?

  • Pomza ve perlit inşaat sektörü dışında; tekstil sektöründe(yıkama,taşlama vb.), sanayii sektöründe (kriyojenik tankların ısı yalıtımında, refrakter tuğla üretiminde, döküm sanayiinde), tarım ve seracılıkta ve filitrasyon işlemlerinde kullanılır.

5. Şirketinizin kuruluş ve gelişim dönemi ve sektördeki yeriyle ilgili bilgi alabilir miyiz?

  • Kaleblokbims Hafif Yapı Elemanları A.Ş. , ileri teknoloji binaların yalnızca yüksek teknoloji ürünü pomza, perlit, hafif beton ve kimyasallarla sağlanabileceği anlayışından yola çıkarak 2005 yılında ERZURUM Pasinler ilçesinde kuruldu. Araştırma ve geliştirmeye verdiği önemle kısa sürede sektörünün aranan markaları arasına giren Kaleblokbims Hafif Yapı Elemanları, bugün Erzurum fabrikasın da ki blok üretimine ek olarak, 2013’yılın da Perlit Genleştirme ve Mikronize perlit tesislerine eklenmiştir. 60.000 ton mikronize perlit, 2 400 m³ genleştirilmiş ve kurulmuş olan yapı kimyasalları tesisin de ise 20 000 ton üretim kapasitesine sahiptir. Yurtiçi ve yurtdışında geniş tedarikçi yelpazesine sahip perlit ve pomza üreticisidir. İhracat konusunda zengin bilgi birikimine sahip olan firmamız, yurtdışıda önemli referanslara sahiptir. Yurt çapında sahip olduğu yaygın bayi ağının yanı sıra Samsun,  Artvin, Trabzon gibi önemli limanlara yakınlığımızın verdiği avantaj ile kısa sürede Rusya Federasyonu ve komşu ülkelerde aranan bir marka olmayı başarmıştır.

6.  Ticaret alanınız yurt içiyle mi sınırlı, yurt dışı bağlantılarınız da var mı?

  • Yurtiçinde sahip olduğumuz geniş ticaret ağının yanı sıra Samsun,  Artvin, Trabzon gibi önemli limanlara yakınlığımızın verdiği avantaj ile yurtdışında da birçok ülke ile ticaretimiz devam etmektedir. Ürünlerimizin kalitesi ve destinasyonumuzun avantajı ile tüm dünyaya yakın zamanda ihracat yapmayı hedefliyoruz.

7. Eklemek istediğiniz şeyler var mı?

  • Kaleblokbims A.Ş içinde bulunduğu   sektörlerde, dinamik ve yenlikçi atılımlarını sürdürmektedir. Hedefimiz, son zamanlarda, toplumun tüm kesimlerince de benimsenen, 2023 Türkiye vizyonuna uygun doğrultuda, Türkiye'nin, gelişmiş 10 dünya ekonomisi içersinde yer alması için elimizden gelen en büyük katkıyı sağlayacak şekilde yaptığımızın en iyisini yapmak ve Türk Sanayisi'nin hizmetine sunmaktır.