Haberler

KALEBLOKBİMS ÇEVRE DUYARLILIĞI

KALEBLOKBİMS ÇEVRE DUYARLILIĞI

KALEBLOKBİMS elemanları kullanıldığı yerlerde, farklı atmosfer ortamında değişik etkileşmelere maruz kalabilmektedirler. Bunlar genelde kış aylarında donma/çözülme olgusu, yaz aylarında da sıcaklık etkisinde boy değişim özelliği olgusu gibi. Bu nedenle, KALEBLOKBIMS elemanlarının bu tür olgulara karşı dayanıklılığı analiz edilmeli ve parametrik olarak tanımlanmalıdır.

Atmosfer ortamının genelde yapı malzemeleri üzerindeki etkileri yağmur, kar ve don olaylarının oluşumu ve bu olgulara bağımlı olarak sıcaklık değişimi, nem-rutubet değişimi, rüzgar etkisi ve güneşin ultraviyole ışınlarının etkileri gibi faktörler sayılabilmektedir. Atmosferin yapı malzemelerine zarar veren en önemli etkisi, donma etkisidir. BLOKBIMS elemanları donma ve soğuk ortam koşullarından etkilenmemektedir. Yapısal olarak karakteristiğinde herhangi bir bozulma ve zayıflama meydana gelmemektedir.

Ayrıca KALEBLOKBİMS elemanları insan sağlığını tehdit edici herhangi bir bileşik içermemektedirler. Bu nedenle, bu elemanlar non-toksik ve zararsızdır. Kuvvetli asit, baz ve tuz ortamlarına karşı son derece mukavimdirler. Yalnızca, hidroflüorik (HF) asit ile tepkime verirler. Bugün bilinen en kuvvetli asit ortamı olan HCI karşı bile tepkimesi bulunmamaktadır. Ayrıca, zeminin zararlı sularından da etkilenmemektedirler.

Üzerinde yaşadığımız Yerküre, belirli oranda radyoaktif özellik taşımakta ve var oluşundan bugüne kadar bu özelliğini sürdürmektedir. Hemen hemen tüm doğal malzemeler, düşük yada yüksek oranda radyoaktif element içermektedirler. Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde ilk olarak Fransız fizikçi Henry Becquerel tarafından ortaya çıkarılan doğal radyoaktivitenin bilimsel ve endüstriyel olarak birçok pratik uygulama alanı bulunmaktadır.

Radyoaktif elementler, hava su ve toprakta doğal bir şekilde ve belirli bir düzeyde bulunmakla birlikte, aynı zamanda bu ekolojik çevrenin önemli bir parçası durumunda olan insanın yapısında da bulunmaktadır. Hemen her gün günlük hayatımızın akışı içerisinde, hava, su ve çeşitli gıdalarda var olan radyoaktif elementler, başta beslenme ve solunum olmak üzere çeşitli yollarla alınmaktadır.

Doğal radyoaktivite, genellikle yerküreyi oluşturan çeşitli kayaç ve toprak oluşumları, değişik su kaynakları ve okyanuslarda bulunmasının yanı sıra, binaların inşasında kullanılan yapı malzemelerinin bünyesinde de yer almaktadır. Bir başka deyişle, Dünyada doğal radyoaktivitenin bulunmadığı bir yeryüzü parçasına rastlamak mümkün değildir.

Kayaç oluşumlarını meydana getiren mineraller içerisinde küçük oranlarda bulunabilen Uranyum (U) Radyum (Ra) ve Toryum (Th) gibi elementler radyoaktif elementler olarak tanımlanmaktadırlar. Ayrıca, kayaç bünyesindeki Potasyum (K) ve Rubidyum (Rb) gibi bir kısım elementlerde az miktarda da olsa radyoaktivite yer almaktadır.

Bütün yapı malzemeleri değişik miktarlarda doğal radyonüklitler içermektedir. BLOKBİMS elemanları, doğal bims ten mamül ürünler olduğu için, radyoaktivite konsantrasyonu açısından Dünya ölçeklerinde kabul edilen toplam değerin altında bir radyoaktiviteye sahip yapı elemanıdır.

"Bu nedenle, KALEBLOKBİMS elemanları radyoaktivite açısından insan sağlığını tehdit edici bir konsantrasyona sahip değildir."